ကိုယ်ရေးမူဝါဒ

အချက်အလက် စုဆောင်းသူအနေဖြင့် Almond Finance (“ကျွန်ုပ်တို့” “ကျွန်ုပ်တို့ကို” “ကျွန်ုပ်တို့၏”) သည် သင်၏ အတွင်းရေးကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် လေးစားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤမူဝါဒသည် သင်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းထားသော သို့မဟုတ် သင်မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တစ်ရပ်ရပ်တွင် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြင်များနှင့် ကျင့်သုံးမှုများနှင့် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ပြုမူဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် အောက်ဖော်ပြပါတို့ကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ သင့်ထံမှ စုဆောင်းသော အချက်အလက်များ

၁။ သင်မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးသော အချက်အလက်များ

သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အက်ပ်တွင် ဖောင်ပုံစံများ ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ဖုန်း၊ အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အလားတူ လိုက်လျောညီထွေစွာဖြင့် သင်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အက်ပ်ကို အသုံးပြုရင် မှတ်ပုံတင်ချိန်၊ ချေးငွေ လျှောက်ထားချိန်၊ လုပ်ဆောင်ချက် ရှာဖွေချိန် (ဥပမာ - ချေငွေ ပမာဏ၊ ငွေကြေး၊ ချေးငွေကာလ စသည်ဖြင့် ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ) တွင် သင်ပေးသော အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးသော အချက်အလက်များတွင် သင်၏ အမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာနှင့် ခရက်ဒစ်ကတ် အချက်အလက်၊ ကိုယ်ရေး ဖော်ပြချက်၊ လက်ရှိနှင့် ယခင်က အလုပ်ခန့်အပ်မှု နေရာများ၊ ပညာရေး၊ ကျောင်းအမည်များ၊ ဆက်သွယ်မှုများနှင့် မိတ်ဆွေများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် မိသားစုဝင်စာရင်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

၂။ ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အကြောင်း စုဆောင်းသော အချက်အလက်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ အက်ပ်အား သင်၏ အသုံးပြုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်၏စက်ပစ္စည်းမှ အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အသုံးပြုသော အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာ၊ သင်၏ အကောင့်ဝင်သည့် အချက်အလက်၊ ဒေသစံတော်ချိန်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စနစ်နှင့် ပလက်ဖောင်း အပါအဝင် နည်းပညာ အချက်အလက်များ ကဲ့သို့သော ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အလိုအလျောက် စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။

၃။ ကျွန်ုပ်တို့မှ အခြားနေရာများထံမှ လက်ခံရရှိသော အချက်အလက်များ

သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်သော အခြားဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခု၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးသော အခြားဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အက်ပ်မှတစ်ဆင့် အကောင့်ဝင်ထားသော လူမှုကွန်ရက်ဆိုက်များအား အသုံးပြုလျှင် သင်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တတိယအဖွဲ့အစည်းများ (လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ၊ နည်းပညာတွင် တစ်ဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ငွေပေးချေမှုနှင့် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လူမှုကွန်ရက်ဆိုက်များ၊ ကြော်ငြာခြင်းကွန်ရက်များ၊ သရုပ်ခွဲပိုင်းခြားမှု ပံ့ပိုးသူများ၊ ရှာဖွေမှု အချက်အလက် ပံ့ပိုးသူများ၊ ချေးငွေ အစိုးရဌာနများနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ‌ချေးငွေ ပံ့ပိုးသူများ) နှင့်လည်း အနီးကပ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့ထံမှလည်း သင်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်များ အသုံးပြုမှု

အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အက်ပ်မှတစ်ဆင့် စုစည်းထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ သင်နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်၊ သင်၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် နှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် ဝတ္တရားများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကျိုးအမြတ်များတွင် အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ အောက်တွင် စာရင်းပြုစုထားသော ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုချင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ မှီခိုသော တိကျေသေချာသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အကြောင်းရင်းများကို ညွှန်ပြပါသည်။

သင်၏အချက်အလက်များအား ထုတ်ဖော်ချက်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေများကို လိုက်နာရန်၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သင့်ကို ပံ့ပိုးရန်၊ သင်၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် သင်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်သာ အချက်အလက်များကို မျှဝေပါသည်။

ကွတ်ကီးများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်သည် ဝက်ဆိုက်၏ အခြားအသုံးပြုသူများမှ သင့်ကို ကွဲပြားစေရန် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်တွင် ရှာဖွေသည့် အချိန်တွင် အတွေ့အကြုံကောင်းများ ပံ့ပိုးပေးရန် အထောက်အကူပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်ကို တိုးတက်စေရန်လည်း အထောက်အကူပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဤကိုယ်ရေးမူဝါဒနှင့်အညီ သင်၏ ဘရောက်ဇာတွင် ကွတ်ကီးများနှင့် ဘေကွန်များ ထားရှိမှုကို သင်သည် သဘောတူလက်ခံပြီး HTML အခြေပြု အီးမေးလ်များ ထားရှိမှုကို သဘောတူ လက်ခံပါသည်။

ဤမူဝါဒ၏ အပြောင်းအလဲများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိုယ်ရေးမူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ အသစ်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော ပုံစံကို အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော “ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော” နေ့စွဲဖြင့် ညွှန်ပြမည်ဖြစ်ပြီး အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော ပုံစံသည် အမြန်ဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိုယ်ရေးမူဝါဒတွင် အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်လျှင် အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုများ၏ သတိပေးချက်ကို ထင်ရှားစွာ တင်၍ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင့်ထံသို့ သတိပေးချက် တိုက်ရိုက် ပေးပို့၍ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ အချက်အလက်များကို အကာအကွယ်ပေးနေသည့် နည်းလမ်းများအား မကြာခဏ အကြောင်းကြားသည့် ဤကိုယ်ရေးမူဝါဒကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်။

မေလ ၂၀၂၀ အသစ်ပြောင်းလဲပြီး